wz

Klub kultury

NA MAPĚ     ZPĚT

Adresa: Zámek 519, 763 61 Napajedla
Telefon: +420 577 941 073 (Pavel Pilát)
E-mail: klub.kultury@napajedla.cz
Www: Kalendář kulturních akcí

Už v roce 1949 Závodní klub n.p. Fatra, který od svého založení usiloval o vybudování kulturního domu. Brzy na to byl založen i Závodní klub fy. Slávia, přejmenované na n.p. Slávia motor, který měl své sídlo na Sokolovně. Závodnímu klubu n.p. Fatra se podařilo už v roce 1951 získat dotaci Ústřední rady odborů na výstavbu budovy Závodního klubu jako první stavby tohoto druhu v ČSR. Na místě bývalého zámeckého skleníku zahájil n.p. Stavosvit dne 15.4.1953 výstavbu nového kulturního stánku města, který byl slavnostně otevřen 8.5.1955 vystoupením všech tehdejších amatérských uměleckých souborů Závodního klubu Fatra. Od této doby zde vystupovalo mnoho známých kulturních těles a souborů, jak divadelních, tak hudebních.
Pro Napajedla je charakteristický městský způsob života, proto se ani tomuto městu nevyhnuly novodobé kulturní aktivity využívající k amatérské umělecké činnosti i prvky tradiční lidové kultury, zejména folklóru. Přispěla k tomu i politická situace: jako vždy se pod tlakem totalitní moci uchyluje část společnosti ke kulturnímu dědictví, k němuž patří zejména lidové písničky, hudba a tance. Proto v roce 1953 vznikl soubor písní a tanců Radovan. S velkým úspěchem se setkal první celovečerní program souboru v Napajedlích roku 1954. Tento soubor byl oficiálně pojmenován Radovan až v roce 1971 podle napajedelské vinohradské trati Radovany Závodní klub n.p. Slávia motor působí v tuto dobu stále na Sokolovně a jeho divadelní soubor Vojan inicioval vznik jedné z nejvýznamnějších kulturních akcí v Napajedlích, amatérského divadelního festivalu, jehož první roční se uskutečnil ve dnech 23. - 29.3. 1958 a pokračuje do dnes.
V roce 1959 došlo ke sloučení obou závodních klubů a vznikl název Závodní klub Slávia-Fatra. Prohloubila se profesionalizace činnosti klubu a pravidelná finanční podpora umožnila získat kvalitní vedoucí souborů zájmové umělecké činnosti. Nejvíce to bylo zřejmé u divadelního souboru, který po sloučení požádal Zdeňka Štěpánka, aby soubor mohl nést jeho jméno. K uměleckým úspěchům divadla přispěla i spolupráce profesionálních režisérů zlínského divadla, jako Svatopluk Skopal a další.
S rozšířením televize a útlumem kulturních aktivit po roce 1968 se v 70letech začal proměňovat typ programů pořádaných sdruženým Závodním klubem Slávia-Fatra Napajedla. Zlatým hřebem programů každého roku byl i nadále divadelní festival, ale pro získání návštěvníků bylo od počátku 70let třeba přivážet na jeviště napajedelského klubu hrdiny televizních obrazovek. Proto zde už v roce 1972 slavila úspěch skupina Flamengo a v roce 1975 divadlo Semafor, skupina Plavci, nebo Banjo band Ivana Mládka a na počátku 80let skupina Olimpic, sourozenci Ulrichivi a Javory. Ale také Bojané BROLN s Jožkou Černým. Jak se objevovaly nové tváře na poli zábavy televizi, tak postupně přijížděli do Napajedel. Toto je jen malá část výčtu umělců, kteří do kulturního centra přijížděli. V současné době se kulturní činnost v Napajedelském kulturním stánku poněkud zastavila. Stále zde jednou za rok proběhne divadelní festival , loutkový soubor zahraje jednou až dvakrát do roka nějakou z pohádek, které má už roky nastudované. Někdy přijedou jak se říká ,,umělci z Prahy“ a to je vše. Je to velká škoda, ale vše je odvislé od financí a to je ten problém dnešní doby.

Fota:

Stolarna v Napajedlích

Fota 50. divadelní festival ochotnických souborů NAPAJEDLA 2007

Podívej se také na:

plán města, rejstřík ulic, rejstřík částí obce, významná místa

Copyright (c) 2008 Tvorba & Design & Kód: jindřich polák