wz

Kostel sv. Bartoloměje a fara Napajedla

NA MAPĚ     ZPĚT

Adresa: Římskokatolická farnost Napajedla, Masarykovo nám. 213, 763 61
Telefon: +420 577 944 134, +420 731 402 099
Fax: 577 944 167
E-mail: farnost.napajedla@seznam.cz
Www: www.napajedla.farnost.cz

Kostel byl vystavěn v letech 1710-1712 a při jeho stavbě bylo použito některých stavebních prvků a soch ze starého kostela, např. kamenných soch sv. Petra a Pavla, umístěných v průčelí chrámu. Nad portálem hlavního vchodu je vsazen erb rodu Rotalů, který přidržují dva andělé a letopočet dokončení stavby r. 1712. Po stranách hlavního vchodu jsou zasazeny dva renesanční náhrobky Bedřicha a Bartoloměje ze Žerotína, datované rokem 1568. Ze starého kostela sem byly přeneseny i dřevěné sochy apoštolů (sv. Matouš, Marek, Lukáš a Jan). Oltářní obraz umučení svatého Bartoloměje je dílem Fr. Kančice z roku 1809. Barevné vitráže nad kněžištěm pocházejí z konce minulého století. V kostelní věži jsou dnes dva zvony. Nejrozsáhlejší úprava interiéru byla provedena na přelomu 19. a 20. století.

Barokní stavba z 80. let 17. století postavená na místě staré fary, připomínané v pramenech již roku 1418. V 17. století byla fara útočištěm pro chudé a nemocné, jedna místnost sloužívala jako školní třída.

Fota:

Kostel a fara 1911 Panorama kostela a fary

Video:

Podívej se také na:

plán města, rejstřík ulic, rejstřík částí obce, významná místa

Copyright (c) 2008 Tvorba & Design & Kód: jindřich polák