wz

Řeka Morava a povodí Moravy

NA MAPĚ     ZPĚT

www: Baťův kanál
www: Povodí Moravy

Pramen řeky Moravy vyvěrá na jižním úpatí Králického Sněžníku, na evropském rozvodí Dunaje, Odry a Labe. Morava protéká celou Moravskou zemí, které dala své jméno. Za velkých průtoků řeka vymílala své koryto nejen do hloubky, ale i do šířky - zejména v níže položených úsecích v meandrech stále měnila své koryto. Při osidlováni krajin dacházelo k rozsáhlému odlesnění území kolem řek kvůli zemědělství, lidská sídla byla stavěna na březích řek, pro ochranu před povodněmi byli budovány nové hráze a jezy ... Meandrující a jezy často přehrazená řeka není schopná odvést velké průtoky a voda zaplavuje louky, pole a také lidská obydlí. V roce 1818 jsou provedeny první regulační práce na řece. Další regulace na sebe nedaly dlouho čekat. Regulace znamenala v rnnoha úsecích především napřímení toku prokopáním a ohrazením meandrů řeky. Některé meandry byly zasypány, většinou však byly ponechány jako slepá ramena - na celém toku Moravy je více než 180 takových ramen. V červenci 1939 byla založena "Moravská plavební a.s. Morava", které bylo uděleno povolení k plavbě po Moravě a jejích přítocích. Plavba lodí probíhala následovně: prázdný člun byl v Otrokovicích za plavební komorou připojen za remorkér, kterým byl odtáhnut až ke komoře ve Spytihněvi. Tam byl odpojen a remorkér se vrátil zpět do Bat'ova. Člun byt potom zapojen za traktor (v záčátcích dopravy za koňský potah) a vlečen až k plavební komoře u pevného jezu v Uherském Ostrohu. Zde byl přepojen za druhý remorkér. Ten zavezl člun doVeselí nad Moravou, kde začíná opět kanál a člun zde byl opět zapojen za traktor (koňský potah). Ten již člun dotáhnul do cíle cesty - přístaviště v Rohatci. K vyhýbání docházelo buď v přístavech nebo ve výhybnách. Překonání celé cesty z Baťova do Rohatce či naopak trvalo kolem 10 hodin za ideálních vodních stavů. Více ZDE.

Foto:

Voda řeky Moravy Řeka Morava Výška řeky Moravy při povodních Návrat bobrů do řeky Moravy Návrat bobrů do řeky Moravy Návrat bobrů do řeky Moravy

Podívej se také na:

plán města, rejstřík ulic, rejstřík částí obce, významná místa

Copyright (c) 2008 Tvorba & Design & Kód: jindřich polák