wz

Slanica

NA MAPĚ     ZPĚT

Na západním okraji města se nachází vývěr alkalicko-muriaticko-sirovodíkového minerálního pramene zvaného Slanica. Lázně jsou připomínány v roce 1669. Byly umístěny na pravém břehu Moravy. Léčily se zde nemoci žaludeční a ledvinové. V roce 1838 měly 19 pokojů a bytů, 10 koupelen a vlastního lékaře. V roce 1872 zahájením provozu na druhé železniční koleji se pramen ztratil. Roku 1903 byl pramen částečně obnoven. 1912 byl provoz obnoven v režii obce. Roku 1920 jej koupili manželé Kohnovi, roku 1925 přistavěna restaurace a byty pro pacienty. Roku 1949 byly prohlášeny za očistné. Pramen Slanica se nalézá v nejzazší části štoly dlouhé 48 m, ražené v pískovcích. Odtud je voda sváděna samospádem do 3m hluboké jímky. Přepad z této jímky je vyveden pro veřejný odběr ve spodní části budovy lázní. Před budovou lázní je studna o průměru 180 cm, 7 m hluboká do které je sváděna voda ze štoly používaná pro koupele.

Fota:

Pramen Slanica Pramen Slanica Lázně Slanica

Podívej se také na:

plán města, rejstřík ulic, rejstřík částí obce, významná místa

Copyright (c) 2008 Tvorba & Design & Kód: jindřich polák