wz

Nový sportovní areál

NA MAPĚ     ZPĚT

V roce 2003 se část města, ve které se Sportovní areál základních škol nachází, změnila k nepoznání. V září roku 2003 bylo uvedeno do zkušebního provozu hřiště pro kopanou a atletické sektory. Na sklonku roku se podařilo zrekonstruovat i víceúčelové hřiště pro míčové hry v místě původního asfaltového hřiště. V únoru 2004 se dokončilo osvětlení fotbalového hřiště.

V rámci zkušebního provozu byl areál ve výlučném užívání základních škol a oddílu kopané TJ Fatra –Slavia, od 1.2. 2004 je umožněno využívání i veřejností. Z hlediska širších vazeb je sportoviště součástí jedinečného areálu dvou základních škol s celkovým počtem téměř 900 žáků , Mateřské školy se 150 žáky, Základní umělecké školy se 440 žáky, Domu dětí a mládeže (umístěn v ZŠ I) s množstvím aktivních kroužků. Součástí areálu je sportovní zázemí, které v současnosti tvoří hřiště na kopanou, atletické sektory, víceúčelové hřiště pro míčové hry a nově postavená sportovní hala.

Rekonstrukce sportovního areálu byla od zahájení prací etapizována. Jako první - z hlediska uspořádání staveniště, muselo být zrekonstruováno hřiště na kopanou s atletickými sektory, dále následovala rekonstrukce asfaltového hřiště na víceúčelové hřiště pro míčové hry a jako poslední etapou se stala výstavba krytého sportoviště. První dva kroky se podařily uskutečnit v roce 2003, zbylý poslední krok se uskutečnil v roce 2006.

Rada města Napajedla na svém jednání 26.1. 2004 schválila provozní řád a ceník sportovního areálu základních škol.

Foto:

Sportovní areál (velké a malé hřiště) animace/foto

Pro správné přehrávání potřebujete Java Aplet Download Java Aplet

Podívej se také na:

plán města, rejstřík ulic, rejstřík částí obce, významná místa

Copyright (c) 2008 Tvorba & Design & Kód: jindřich polák