wz

Stará Morava

NA MAPĚ     ZPĚT

Staré rameno na pravém břehu řeky Moravy vzniklo na počátku 20. století, kdy byly provedeny největší úpravy toku řeky Moravy. Řeka byla regulována, její řečiště bylo napřímeno a dřívější zákruty byly odřezány od hlavního toku. Vzniklo množství slepých ramen. Většina z nich byla zavezena a uchovala se jen některá. Od Otrokovic po Spytihněv se nachází po obou stranách řeky Moravy pět slepých ramen (Na letišti, Stará Morava - Hejný, Pod Svezeným, Pěnné - Pahrbek, Německé). Rozsáhle rameno Stará Morava - Hejný je rozděleno silniční komunikací č.55 na dvě části. V minulosti bylo navrhováno k ochraně přírody, z důvodu plánované výstavby kanálu Odra-Labe-Dunaj však k tomu nedošlo. Nyní je hojně využíváno rybáři a patří pod rybářský spolek Napajedla - Spytihněv, který byl založen 1.7. 1994.

Podívej se také na:

plán města, rejstřík ulic, rejstřík částí obce, významná místa

Copyright (c) 2008 Tvorba & Design & Kód: jindřich polák