wz

Stolárna

NA MAPĚ     ZPĚT

Historie stolárny za chmelnickým mostem se datuje již před 2.Světovou válkou. Její historie začíná koupením zemědělského statku, který stál na současné Palackého ulici. Tento statek patřil rodině Hujů a ti jej prodali rodině Pavlíků. Tito jej v průběhu války předělali na stolárnu. Využili velkého dvora a hospodářských budov. Do těch umístili stroje a zhotovili dílny. V přístřešcích sušili dřevo pro další zpracování. Předení část sloužila k bydlení.Po válce ji vlastnili Bartoloměj a Baltazar Pavlíkovy. Ti zde prováděli výrobu oken, dveří, vrat a jiné stolařské práce. Jim patřila stolárna až do znárodnění.
Po znárodnění stolárna spadala pod komunál a její výroby zůstala zachována. Z důvodu výstavby nového sídliště Nábřeží, se stolárna v roce 1972 začala postupně bourat. Bylo nutné najít nové prostory pro přestěhování stolárny. Jako vhodné se jevilo umístit stolárnu do bývalé stodoly za chmelnickým mostem.Postupně začaly být prostory malé a proto se přistavovalo, až stolárna dostala současnou podobu. Do roku 1989 stále patřila pod koloniál, pak přešla do soukromých rukou.
V roce 1997 ji postihla povodeň. Stroje i dřevo bylo částečně pod vodou. Aby byla uchráněno sídliště Nábřeží před další povodní, bylo rozhodnuto, že se zde postaví protipovodňová zeď a hráz. Tato zachránila stolárnu přede další povodní, už menší, v roce 2006.

Fota:

Stolarna v Napajedlích Stolarna v Napajedlích

Podívej se také na:

plán města, rejstřík ulic, rejstřík částí obce, významná místa

Copyright (c) 2008 Tvorba & Design & Kód: jindřich polák