wz

Vlakové nádraží a železnice

NA MAPĚ     ZPĚT

Telefon: 57972 724 491 (informace Otrokovice)
Www: vlak.cz

Fota:

Vlakové nádraží v roce 1914 Vlakové nádraží v roce 2007 Vlakové nádraží v roce 2007

Rekonstrukce železniční dopravy v Napajedlích a jeho okolí:

doba výstavby:
úsek I. - 04.1999/06.2000
úsek II.- 01.2000/06.2000
úsek III.- 05.2000/11.2000

cena:
úsek I. - 97 mil. Kč
úsek II.- 10,5 mil. Kč
úsek III.- 104 mil. Kč

I. V úseku železniční stanice Otrokovice byly postaveny čtyři objekty: nadjezd v km 154,570, rampa pro pěší, mimoúrovňové křížení ulice Objízdná s navazující komunikací vč. stezky pro chodce a cyklisty, komunikace o délce 400 m včetně kruhového objezdu a parkoviště.

II. V úseku železniční stanice Napajedla byl rekonstruován most v km 149,914 a postaven podchod v prostoru železniční stanice.

III. Úsek Napajedla - Huštěnovice, na kterém bylo postaveno 15 objektů (4 mosty, 5 propustků, 3 přejezdy, železniční svršek a sanace žel. spodku v délce 4 600 m, atd.).

Podívej se také na:

plán města, rejstřík ulic, rejstřík částí obce, významná místa

Copyright (c) 2008 Tvorba & Design & Kód: jindřich polák